Vesti

31. August 2018.

Oglas za posao – GINEKOLOŠKA-AKUŠERSKA SESTRA – Služba za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
6. August 2018.

Oglas za posao – DOKTORA MEDICINE – OJ za zbrinjavanje hitnih stanja

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
26. July 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – OJ anestezija sa reanimatologijom

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
16. July 2018.

Oglas za posao – DVA KV KUVARA – Servis za ishranu bolesnika

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
5. July 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Odeljenje za pneumoftiziologiju

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
2. July 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Odeljenje za oftalmologiju

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
20. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Služba za produženo bolničko lečenje i negu

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
19. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Odeljenje za ortopediju sa traumatologijom

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
15. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – OJ specijalističko-konsultativni pregledi

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]