30. November 2022.

Oglas za posao – DVE GINEKOLOŠKO – AKUŠERSKE SESTRE-BABICE – Služba za ginekologiju i akušerstvo

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem 1.  DVE GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE SESTRE-BABICE, sa  IV stepenom stručne spreme, sa položenim […]
5. August 2022.

Oglas za posao – JEDNOG VIŠEG/STRUKOVNOG –  RADIOLOŠKOG TEHIČARA

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem 1. JEDNOG VIŠEG/STRUKOVNOG –  RADIOLOŠKOG TEHIČARA,  sa VI stepenom stručne spreme, […]
24. May 2022.

Interni oglas specijalizacije 1 za 2022. godinu

Republika SrbijaOpšta bolnica „Sveti Luka“ SmederevoBroj: 1133/2022Datum: 16.05.2022. god.S m e d e r e v o Na osnovu Plana stručnog usavršavanja Opšte bolnice „Sveti Luka“ […]
24. May 2022.

Interni oglas specijalizacije za 2022. godinu

Republika SrbijaOpšta bolnica „Sveti Luka“ SmederevoBroj: 1132/2022Datum: 16.05.2022. god.S m e d e r e v o Na osnovu Plana stručnog usavršavanja Opšte bolnice „Sveti Luka“ […]
20. January 2022.

Oglas specijalizacije za 2022. godinu

Republika SrbijaOpšta bolnica „Sveti Luka“ SmederevoBroj: 105/2022-2Datum: 19.01. 2022. god.S m e d e r e v o Na osnovu Plana stručnog usavršavanja Opšte bolnice „Sveti […]
12. November 2021.

Oglas za posao – JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA –  PEDIJATRIJSKOG SMERA – Službi za pedijatriju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem 1. JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA –  PEDIJATRIJSKOG SMERA, sa  IV stepenom stručne […]
23. September 2021.

Oglas za posao – JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA OPŠTEG SMERA – Sektor za hirurške grane medicine

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem 1. JEDNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, IV stepen stručne spreme – opšti smer, […]
10. September 2021.

Oglas za posao – JEDAN VIŠI/STRUKOVNI RADIOLOŠKI TEHNIČAR – Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem 1. JEDAN VIŠI/STRUKOVNI RADIOLOŠKI TEHNIČAR, VI stepen stručne spreme, sa punim […]
20. August 2021.

Oglas za posao – JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA OPŠTEG SMERA – Služba za produženo bolničko lečenje i negu

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem 1. JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA OPŠTEG SMERA, sa  IV stepenom stručne spreme,  […]