Organi, komisije i odgovorna lica

I / ORGANI UPRAVLJANJA

Direktor Opšte bolnice

organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Opštu bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada Opšte bolnice. Nadležnost direktora Opšte bolnice regulisana je čl.22. Statuta.

V.d. direktor Opšte bolnice je prim. mr sci. dr med. Nenad Đorđević, specijalista opšte hirurgije.

 

Upravni odbor

je organ upravljanja čija je nadležnost regulisana čl.25. Statuta.

Upravni odbor ima 7 članova, od kojih su 4 člana predstavnici osnivača a 3 su članovi iz reda zaposlenih. Upravni odbor obavlja poslove u skladu sa odredbama čl.25. Statuta.

Prema poslednjem podatku upravni odbor radi u sledećem sastavu:

 • Vera Aleksić, dipl.hemičar u penziji, predstavnik osnivača – predsedavajući,
 • Tajana Šljapić, profesor, član iz reda osnivača,
 • dr Slađan Zlatković, lekar na specijalizaciji, član iz reda osnivača,
 • dr Marina Nikolić, spec.plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije, član iz reda zaposlenih,
 • dr Biljana Blagojević-Nedaković, spec.interne medicine, član iz reda zaposlenih.

 

/NAPOMENA: U ovom trenutku upravni odbor ne radi u punom sastavu i očekuje se Ministarstva zdravlja o imenovanju./

 

Nadzorni odbor

obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice.

Ima 5 članova, od kojih su 2 člana iz reda zaposlenih, a 3 člana su predstavnici osnivača.

Nadzorni odbor obavlja poslove u skladu sa odredbama čl.29. Statuta.

Nadzorni odbor radi u sledećem sastavu:

 • Nada Kokot, dipl. ekonomista, predsednik (iz reda osnivača),
 • Olga Svilar, dipl. ekonomista, član (iz reda osnivača),
 • dr Fedor Zogović, specijalista urgentne medicine, član (iz reda osnivača),
 • dr Gordana Božilović, specijalista anestezije sa reanimatologijom, član (iz reda zaposlenih)
 • dr Vladan Nikolić, specijalista ortopedije i traumatologije, član (iz reda zaposlenih).

 

 

II / STRUČNI ORGANI

 

Opšte bolnice su:

 1. stručni savet
 2. stručni kolegijum
 3. etički odbor
 4. komisija za unapređenje kvaliteta rada.

 

Stručni savet

je savetodavno telo direktora i upravnog odbora i ima 5 članova.

Stručni savet razmatra i odlučuje o pitanjima iz čl.34 Statuta Opšte bolnice

Stručni savet radi u sledećem sastavu:

 • prim. dr Vesna Jović-Jevtić, spec.pneumoftiziologije – predsednik,
 • dr Branislava Terzić-Vuković, spec.psihijatrije – član,
 • dr Nebojša Dimitrijević, spec.opšte hirurgije – član
 • dr Snežana Jakovljević, spec.anesteziologije sa reanimatologijom – član
 • mr Jasmina Ilić, spec.med.biohemije – član

 

Stručni kolegijum

je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove, koje dostavlja direktoru.

Stručni kolegijum čine svi rukovodioci organizacionih jedinica.

 

 

Etički odbor

je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstsvene zaštite na načelima profesionalne etike. Zadaci etičkog odbora su regulisani čl.37. Statuta.

Etički odbor ima 5 članova, od kojih su 3 iz reda zaposlenih, a 2 člana su predstavnici građana.

Etički odbor radi u sledećem sastavu:

 • dr Vlajko Stojčić, spec.ginekologije i akušerstva – predsednik,
 • dr Kamelija Zarkov, spec.psihijatrije – član,
 • dr Ružica Pantić, spec.neuropsihijatrije – član,
 • Dobrila Trailović, dipl.pravnik – Gradska uprava Grada Smedereva,
 • Ivana Dulić, dipl.pravnik – Gradska urpava Grada Smedereva.

 

 

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

je stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Opštoj bolnici.

Ima 5 članova.

Donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada u skladu sa čl.39. Statuta.

Komisija radi u sledećem sastavu:

 • dr Ivana Martinović, spec.pedijatrije, subspec.kardiologije – predsednik,
 • dr Milan Kulić, spec.opšte hirurgije – član,
 • dr Ivan Stevanović, spec.interne medicine – član,
 • dr Mirjana Čikarić, spec.pedijatrije – član,
 • dr Mirko Jokić, spec.urgentne medicine – član.

 

 

III / ODBOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

 

 

Članovi -predstavnici poslodavca:

 1. Miodrag Maksimović, dipl.ing. sa položenim ispitom za bezbednost i zdravlje na radu, lice za bezbednost i zdravlje na radu, član,

Dragan Baćić, referent protivpožarne zaštite, sa uverenjem o položenom ispitu za bezbednost i zdravlje na radu, zamenik člana,

 1. dr Željko Smiljanić, spec.anesteziologije sa reanimatologijom, pomoćnik direktora za medicinske poslove, član,

dr Goran Obradović, spec.urologije, zamenik člana,

 1. Svetlana Stojković-Tomić, dipl.pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove, član,

Dalibor Sikimić, dipl.ing., načelnik odeljenja za javne nabavke i magacinsko poslovanje, zamenik člana.

 

 

Članovi predstavnici OO sindikata

:

 1. Miroslav Obradović, glavni laboratorijski tehničar, član,

Jasmina Petković, biohemijski laborant, zamenik člana,

 1. dr Fedor Zogović, spec.urgentne medicine, član,

dr Vesna Bulat, zamenik člana,

 1. Mladen Stamenković-Beljić, med.tehničar, član,

Snežana Kirilov, servirka, zamenik člana,

 1. Predrag Tonić, dipl.ekonomista, refererent za plan i analizu, član,

Branislav Jeremić, poslovođa majstora, zamenik člana.

 

 

IV / KOMISIJA ZA LEKOVE (FARMAKE)

 

 1. Aleksandra Lukačević, dipl.farm, načelnik bolničke apoteke – predsednik,
 2. dr Jasna Nedeljković-Mitreski, spec.psihijatrije, načelnik službe za psihijatriju – član,
 3. dr Zoran Popadić, spec.opšte medicine, šef odseka za hospitalni hemioterapijski pristup – član.

 

 

V / KOMISIJA ZA ZAŠTITU OD BOLNIČKIH INFEKCIJA

 

 1. prim. dr med. Nenad Đorđević, predsednik
 2. dr Željko Smiljanić, pomoćnik direktora za medicinske poslove,
 3. dr Vesna Petrović, spec.epidemiologije, iz DZ Smederevo,
 4. dr Olgica Nikolić, spec.mikrobiologije,
 5. dr Jelena Došlić, spec.higijene, iz DZ Smederevo,
 6. dr Dehar Dehari, spec.infektolog,
 7. Ivana Spasić, strukovna med.sestra, glavna ms Opšte bolnice,
 8. Vladan Arsenijević, sanitarni tehničar, načelnik tehničke službe
 9. Dejan Nešić, dipl.ing., šef odseka za PPZ, Odbranu i FTO

U prošireni sastav komisije ulaze načelnici i glavne med.sestre odeljenja i službi.

 

 

VI/  KOMISIJA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

 

 1. dr Branko Radivojević, spec.radiologije – predsednik,
 2. dr Dejan Anđelković, spec.anesteziologije – član,
 3. Svetlana Stojković-Tomić, dipl.pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove,
 4. dr Vera Nikolić, spec.interne medicine, član,
 5. dr Gorica Janković, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije – član,
 6. Ivana Spasić, smst, glavna med.sestra Opšte bolnice, član,
 7. Tanja Ljubojević, smst, član.

 

 

VII / STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

 

 1. dr Mirjana Čikarić, spec.pedijatrije – predsednik,
 2. dr Veljko Popović, spec.ginekologije i akušerstva – član,
 3. dr Kamelija Zarković, spec.psihijatrije – član,
 4. Danijela Milošević, dipl.sociolog – član.

 

 

VIII / KOMISIJA ZA ZAŠTITU I POSTUPANjE SA ŽENAMA KOJE SU IZLOŽENE NASILjU

 

 1. dr Željko Smiljanić, spec.anesteziologije sa reanimatologijom, pomoćnik direktora za medicinske poslove – predsednik,
 2. dr Veljko Popović, spec.ginekologije i akušerstva – član,
 3. dr Branislava Terzić-Vuković, spec.psihijatrije – član,
 4. Snežana Đurić, klinički psiholog – član,
 5. Danijela Milošević, dipl.sociolog – član.

 

 

IX / MULTIDISCIPLINARNI TIM ZA PRIMENU HACCP SISTEMA

 

 1. Vesna Lazarević, strukovni dijetetičar, odgovorno lice za primenu HACCP sistema
 2. Olivera Vukajlović, referent za prehrambenu tehnologiju, član
 3. Dragoljub Živković, magacioner, član
 4. Veličko Nikolić, tehnički radnik, član
 5. Dejan Hadžić, sanitarni tehničar, član

 

 

X / ODGOVORNA LICA ZA RAZLIČITE OBLASTI

 

 1. Svetlana Stojković-Tomić, dipl.pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja,
 2. Miloš Jovanović, dipl.ekonomista, interni kontrolor,
 3. Miloš Jovanović, dipl. ekonomista, lice za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem,
 4. Ivana Spasić,smst, glavna med.sestra Opšte bolnice, koordinator za unapređenje i kontrolu zdravstveno-sanitarnih aspekata,
 5. Miodrag Maksimović, dipl.ing. mašinstva, odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu,
 6. Miodrag Maksimović, dipl.ing.mašinstva, odgovorno lice na sprovođenju mera zaštite od jonizujućih zračenja,
 7. Dejan Nešić, dipl.ing., odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom,
 8. Dejan Nešić, dipl.ing, odgovorno lice za fizičko – tehničko obezbeđenje,
 9. Dragan Baćić, referent za odbranu, odgovorno lice na poslovima zaštite od požara,
 10. Ovlašćena lica za kontrolu zabrane pušenja: Dragan Nikolić, referent pisarnice i arhive, Tomica Pavlović, lice za kontrolu i praćenje građevinskih radova, Vladan Dačić, radnik obezbeđenja, kao i svi načelnici, šefovi i glavne med.sestre organizacionih jedinica,
 11. dr Jasna Nedeljković-Mitreski, spec.psihijatrije, lice za podršku u postupku zabrane zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i u vezi sa radom,
 12. dr Dejan Anđlković, spec.anesteziologije sa reanimatologijom, odgovorno lice za farmakovigilancu,
 13. Nikola Stanojević, dipl.ing, načelnik odeljenja za informacione tehnologije, elektronsko fakturisaanje i poslove plana i analize, sistem administratora na održavanju informacionih sistema u Opštoj bolnici , i to ZIS,   MIFIS, SLIS i  IZIS,
 14. Aleksandra Lukačević, dipl. farmaceut, načelnik OJ za farmaceutsku zdravstvenu delatnost, za odgovornog farmaceuta u Opštoj bolnici,
 15. Danijela Milošević, dipl.sociolog – odgovorno lice za vođenje administrativnih poslova vezanih za rad komisije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju,
 16. Vesna Lazarević, strukovni dijetetičar, odgovorno lice za primenu NASSR sistema.