O.J. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Organizaciona jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, sprovode se odgovarajući rehabilitacioni tretmani u ambulantnim uslovima. Osim ambulantnog rada i sprovođenja fizikalnih procedura, pruža i konsultantske usluge na drugim odeljenjima, kao i odgovarajuće fizikalne tretmane.

NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE:

  •  Dr Gorica Janković – specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

GLAVNA SESTRA:

  •  Aleksandra Rakić – glavni fizioterapeut

RADNO VREME:

  • 07 – 20

KONTAKT TELEFON:

  • 026/240-754