O.J. anestezija sa reanimatologijom

U Organizacionoj jedinici anestezija sa reanimatologijom se obavljaju poslovi zdravstvene, nastavne i naučno-obrazovne delatnosti iz oblasti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog lečenja. U okviru zdravstvene delatnosti u organizacionoj jedinici se organizuju i obavljaju poslovi anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog lečenja, terapije akutnog postoperativnog bola i terapije hroničnog bola za stacionarne pacijente i poslovi adekvatne i efikasne pripreme elektivnih hirurških bolesnika pre hospitalizacije.

NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE:

  •  Dr Slavica Ostojić – specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

ŠEF ODSEKA:

  • Dr Stevan Čavić – specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

GLAVNA SESTRA:

  •  Nada Dimitrijević

GLAVNI ANESTETIČAR:

  • Marin Jevtić

RADNO VREME:

  • 00 – 24

KONTAKT TELEFON:

  • 026/240-782