O nama

Bolnica je prolazila kroz različite forme funkcionisanja: bila je samostalna, zatim deo Medicinskog centra „Milivoje Stojković Mića” i organizaciona jedinica Zdravstvenog centra „Sveti Luka” Smederevo. Marta 2011. godine, odlukom Vlade Republike Srbije, Opšta bolnica „Sveti Luka” u Smederevu izdvojena je iz sastava Zdravstvenog centra kao samostalna ustanova.

Danas Opšta bolnica „Sveti Luka” obezbeđuje sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima Grada Smedereva i delom stanovnicima Podunavskog upravnog okruga i Kovina. Prema poslednjem popisu, Smederevo ima 114.436 stanovnika.

Opšta bolnica se nalazi u centru Smedereva na površini od 2 hektara, a pod građevinskim objektima je 17.651 m2. Centralni objekat Bolnice je trospratna zgrada u kojoj su smeštene hirurške i internističke službe, ginekologija i porodilište. U prizemlju ovog objekta nalaze se sterilizacija, biohemijska laboratorija, patologija i mikrobiologija. Na drugom spratu se nalazi centralni operacioni blok sa 3 operacione sale, sobom za premedikaciju i buđenje i jedinicom intenzivnog lečenja sa 8 kreveta. Pored centralnog operacionog bloka, postoje i operacioni blok ortopedije sa dve operacione sale, zajednička operaciona sala očnog i ušnog odeljenja, operaciona sala plastične hirurgije i operaciona sala u porodilištu. U bolničkom dvorištu postoje posebni objekti u kojima se nalaze odeljenja za infektivne bolesti, psihijatriju, rehabilitaciju i pedijatriju, radiološku dijagnostiku i patologiju.

Prema Planu mreže zdravstvenih ustanova Bolnica ima 399 kreveta. Sektor za internističke grane ima 139 kreveta (interno odeljenje – 69, koronarna jedinica – 8, odeljenje za pneumoftizilogiju – 30, neurologija – 22, infektivno odeljenje – 10), Sektor za hirurške grane ima 130 kreveta (opšta hirurgija – 60, ortopedija i traumatologija – 26, urologija – 20, oftalmologija – 12, ORL – 12), Služba za ginekologiju i akušerstvo ima 50 kreveta, Služba za pedijatriju 25, Služba za psihijatriju 25 i Služba za produženo bolničko lečenje i negu 30 kreveta.

Dnevne bolnice imaju ukupno 22 kreveta (četiri na onkologiji, po tri na pedijatriji i infektivnom odeljenju i 12 u urgentno prijemnom bloku).

U Bolnici su zaposlena 753 radnika, 124 su lekari specijalisti, 19 klinički i lekari na specijalizaciji, 3 farmaceuti a 436 medicinske sestare-tehničari od kojih 51 ima visoko ili više obrazovanje. U Sektoru nemedicinskih službi zaposlen je 171 radnik.

Opšta bolnica „Sveti Luka” Smederevo je 2015. godine dobila trogodišnju akreditaciju od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Monografija OB

Monografija OB "Sveti Luka" Smederevo