O nama

Bolnica je prolazila kroz različite forme funkcionisanja: bila je samostalna, zatim deo Medicinskog centra „Milivoje Stojković Mića” i organizaciona jedinica Zdravstvenog centra „Sveti Luka” Smederevo. Marta 2011. godine, odlukom Vlade Republike Srbije, Opšta bolnica „Sveti Luka” u Smederevu izdvojena je iz sastava Zdravstvenog centra kao samostalna ustanova.

Danas Opšta bolnica „Sveti Luka” obezbeđuje sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima Grada Smedereva i delom stanovnicima Podunavskog upravnog okruga i Kovina. Prema poslednjem popisu, Smederevo ima 114.436 stanovnika.

Opšta bolnica se nalazi u centru Smedereva na površini od 2 hektara, a pod građevinskim objektima je 17.651 m2. Centralni objekat Bolnice je trospratna zgrada u kojoj su smeštene hirurške i internističke službe, ginekologija i porodilište. U prizemlju ovog objekta nalaze se sterilizacija, biohemijska laboratorija, patologija i mikrobiologija. Na drugom spratu se nalazi centralni operacioni blok sa 3 operacione sale, sobom za premedikaciju i buđenje i jedinicom intenzivnog lečenja sa 8 kreveta. Pored centralnog operacionog bloka, postoje i operacioni blok ortopedije sa dve operacione sale, zajednička operaciona sala očnog i ušnog odeljenja, operaciona sala plastične hirurgije i operaciona sala u porodilištu. U bolničkom dvorištu postoje posebni objekti u kojima se nalaze odeljenja za infektivne bolesti, psihijatriju, rehabilitaciju i pedijatriju, radiološku dijagnostiku i patologiju.

Prema Planu mreže zdravstvenih ustanova Bolnica ima 399 kreveta. Sektor za internističke grane ima 139 kreveta (interno odeljenje – 69, koronarna jedinica – 8, odeljenje za pneumoftizilogiju – 30, neurologija – 22, infektivno odeljenje – 10), Sektor za hirurške grane ima 130 kreveta (opšta hirurgija – 60, ortopedija i traumatologija – 26, urologija – 20, oftalmologija – 12, ORL – 12), Služba za ginekologiju i akušerstvo ima 50 kreveta, Služba za pedijatriju 25, Služba za psihijatriju 25 i Služba za produženo bolničko lečenje i negu 30 kreveta.

Dnevne bolnice imaju ukupno 22 kreveta (četiri na onkologiji, po tri na pedijatriji i infektivnom odeljenju i 12 u urgentno prijemnom bloku).

U Bolnici su zaposlena 753 radnika, 124 su lekari specijalisti, 19 klinički i lekari na specijalizaciji, 3 farmaceuti a 436 medicinske sestare-tehničari od kojih 51 ima visoko ili više obrazovanje. U Sektoru nemedicinskih službi zaposlen je 171 radnik.

Opšta bolnica „Sveti Luka” Smederevo je 2015. godine dobila trogodišnju akreditaciju od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.