O.J. za zbrinjavanje hitnih stanja

U Organizacionoj jedinici za zbrinjavanje hitnih stanja: prijem, pregledi i dijagnostika pacijenata sa urgentnim stanjima, akutnim oboljenjima i akutizacijom hroničnih bolesti, pregledi i dijagnostika.

Trijaža pacijenata, uz odgovarajuću terapijsku podršku i smeštaj tako pripremljenih pacijenata na odgovarajuća odeljenja, upućivanje u ustanove tercijarnog nivoa, uz asistenciju prateće ekipe ili na dalje lečenje u kućnim uslovima. Kompletna reanimacija težih pacijeanata. Koncept službe je tako postavljen da u svakom trenutku, tokom 24 časa, svakom pacijentu stoji na raspolaganju tim specijalista različitih specijalnosti, pored Dr medicine koji su stalno zaposleni u ovoj organizacionoj jedinici. 

U prijemno-trijažnoj ambulanti se obavlja prvi pregled i zbrinjavanje pacijenata.

U stacionarnom delu se obavlja opservacija, uključujući dijagnostičko-terapijske procedure na ultrazvuku, kompjuterizovanoj tomografiji, druga radiološka dijagnostika, laboratorijske analize, i konsultacije specijalista sa drugih odeljenja.

NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE:

  •  Dr Fedor Zogović – specijalista urgentne medicine

GLAVNA SESTRA:

  •  Tanja Ljubojević – strukovna medicinska sestra

RADNO VREME:

  • 00 – 24

KONTAKT TELEFON:

  • 026/240-770