Misija

Misija Opšte bolnice "Sveti Luka" Smederevo

Mi smo tu da pružimo blagovremene i kvalitetne zdravstvene usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim principima medicinske nauke, da brinemo o zdravlju pacijenata, uz posvećenost našeg osoblja i racionalno korišćenje resursa.

Mi poštujemo prava pacijenata i gradimo radno okruženje u kojem  je svaka osoba i ideja cenjena i vrednovana.