Akcija Ministarstva zdravlja: „Besplatni pregledi za sve građane“