Info od javnog značaja


Na ovoj strani se nalaze sva dokumenta koja pokazuju transparentnost u radu i unapredjenju kvaliteta usluga koje ustanova pruža a pripadaju kategoriji informacija od javnog značaj

Finansijski izveštaj 2024. godina

Finansijski izveštaj 2023. godina

Finansijski izveštaj 2022. godina