Laboratorijska dijagnostika

Organizaciona jedinica za laboratorijsku, imunološku, patološku i mikrobiološku dijagnostiku  obavlja zdravstvenu delatnost iz  biohemijske, mikrobiološke, imunološke dijagnostike i histopatologije. 

ODELJENJE ZA BIOHEMIJSKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU:

   NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE:

  •  Mr ph. Jasmina Ilić – specijalista medicinske biohemije

   GLAVNI LABORANT:

  • Miroslav Obradović

ODELJENJE ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU:

   NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE:

  • Dr Olgica Nikolić – specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

   GLAVNI LABORANT:

  •  Marjana Pavlović

KABINET ZA IMUNOLOŠKU DIJAGNOSTIKU:

   GLAVNI LABORANT:

  • Stanka Mirković

KABINET ZA PATOLOŠKU DIJAGNOSTIKU:

   ŠEF ODSEKA:

  • Dr Vladimir Stokić – specijalista patološke anatomije

   GLAVNI LABORANT:

  • Marina Savić