Lekari, farmaceuti i biohemičari

36.SMEDEREVSKI LEKARSKI DANI

Podružnica Smederevo 

30.03.2018. god. - “ATRIJALNA FIBRILACIJA I ANTIKOAGULANTNI LEKOVI: “BOLEST KOJA LIŽE SRCE, A UJEDA MOZAK”
31.03.2018. god. - “BOL U LEĐIMA”

Mesto: Regionalni centar za obrazovanje Smederevo ( Zgrada MONOPOLA), Goranska b.b
Organizatori: Podružnica SLD Smederevo u saradnji sa Akademijom medicinskih nauka SLD i Spinalnim centrom IOHB „Banjica“ Beograd. Vreme: 30/03/2018 u 10 časova
Akreditovano pod brojem: A-1-932/18, za lekare, stomatologe, biohemičare i farmaceute, kao nacionalni seminar 1. kategorije, 6 bodova za slušaoce

PLANIRANA PREDAVANJA KME U TOKU 2018. GODINE

1. 12. januar 2018.: KURS: “PRAKTIČNA ELEKTROKARDIOGRAFIJA U URGENTNOJ MEDICINI” (u saradnji sa Sekcijom za urg. medicinu SLD / 6 bodova
2. 24. januar 2018.: Dr V. BAKIĆ: “HIPERTIREOZA KOD RADNO SPOSOBNE POPULACIJE” /2 boda (stručni sastanak prve kategorije)
3. 07. februar 2018.: Dr B. OBRADOVIĆ: “ARTERIJSKA HIPERTENZIJA U DEČJEM UZRASTU”/2 boda (stručni sastanak prve kategorije)
4. 21. februar 2018.: KURS I kategorije: “PORODICA U VRTLOGU DROGE” /Prof. N. Jović /6 bodova
5. 07. mart 2018.: DR S. IVIĆ: „DIJABETIČNE NEUROPATIJE - NAŠA ISKUSTVA“/2 (stručni sastanak prve kategorije)
6. 16. mart 2018.: SEMINAR (GAK “N. FRONT” BGD): “ASISTIRANI POROĐAJ: PRIMENA VAKUUMA I FORCEPSA U SAVREMENOM AKUŠERSTVU”/ 4 boda30.03. - 31. 03. 2018 : 36. SMEDEREVSKI LEKARSKI DANI 2018.


PETAK; 30. 03. 2018: SEMINAR: “ATRIJALNA FIBRILACIJA I ANTIKOAGULANTNI LEKOVI: “BOLEST KOJA LIŽE SRCE, A UJEDA MOZAK” sa AMN SLD /( u procesu akreditacije –očekivano: 6 bodova)
SUBOTA; 31. 03. 2018.: SEMINAR: “BOL U LEĐIMA” / sa Spinalnim centrom IOHB Banjica BGD (u procesu akreditacije –očekivano: 6 bodova )9. 18. april 2018.: DR D. NIKOLIĆ DALJUG: “ZNAČAJ MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA U PREVENCIJI HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI”/ 2 boda (stručni sastanak prve kategorije)
10. 09. maj 2018.: DR B. OBRADOVIĆ: “GOJAZNOST KOD DECE I ADOLESCENATA” / 2 boda (stručni sastanak prve kategorije)
11. 23. maj 2018.: DR G. STANKOVIĆ: “ATEČMENI I KREZUBOST”/ u procesu akreditacije /2 boda (stručni sastanak prve kategorije)
12. 10. oktobar 2018: Dr J. NEDELJKOVIĆ MITRESKI: “TRETMAN ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE”/2 boda (stručni sastanak prve kategorije)


ODRŽANA PREDAVANJA U TOKU 2017. GODINE

18. JANUAR 2017.: B. OBRADOVIĆ: NEONATALNA LEUKEMIJA – PRIKAZ SLUČAJA
25. JANUAR 2017.: J. UROŠEVIĆ: PRERANI PUBERTET - PRIKAZ SLUČAJA
01. FEBRUAR 2017. : Z. POPADIC: KANCERSKI BOL
08. FEBRUAR 2017. : B. OBRADOVIĆ: INTOKSIKACIJE PSIHOFARMACIMA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI - PRIKAZ SLUČAJEVA
24. FEBRUAR 2017.: KURS: NEFROLOŠKO UROLOŠKI KONSENZUS (AMN SLD)
01. MART 2017. B. OBRADOVIĆ: BENIGNI AKUTNI MIOZITIS U PEDIJATRIJSKOM UZRASTU - PRIKAZ SLUČAJA
01. MART 2017: J. NAĐ: KONGENITALNA DIJAFRAGMALNA HERNIJA I EVENTRACIJA DIJAFRAGME: SLIČNOSTI I RAZLIKE - PRIKAZ SLUČAJA
18. MART 2017.: SEMINAR MEDICINE RADA: "PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD - BOLOVANJE: DILEME I IZAZOVI" (SLD SD)
31. MART 2017: SEMINAR: SAVREMENO LEČENJE PSORIJAZE – SLD SD + UDVS /Lek. dani 2017.
01. APRIL 2017.: SIMPOZIJUM: “SAVREMENI PROBLEMI ANTIMIKROBNE TERAPIJE“ (AMN SLD)/ Lek. dani 2017.
12. APRIL 2017.: I. MARTINOVIĆ: RECIDIVANTNA PNEUMOKOKNA BOLEST: ZAŠTO? - PRIKAZ SLUČAJA
12. APRIL 2017.: I. MARTINOVIĆ: AKUTNI PERIKARDITIS I TAMPONADA SRCA KOD DECE: URGENTNO STANJE - PRIKAZ SLUČAJA
26. APRIL 2017.: S. MILENKOVIĆ: DINAMIČKA FIKSACIJA VIŠESTRUKIH PRELOMA OBE BUTNE KOSTI SA KOMPLIKACIJAMA – PRIKAZ SLUČAJA
26. APRIL 2017.: M. ČIKARIĆ: UČESTALOST DM U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA: ŠTA SE PROMENILO TOKOM PROTEKLE DECENIJE?
08. MAJ 2017: NOVI PRISTUPI DIJAGNOSTICI I LEČENJU MULTIPLE SKLEROZE – AMN SLD
10. MAJ 2017. : J. NAĐ: HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA - PRIKAZ SLUČAJA
29. SEPT: 2017.: MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM: “PRVI SRPSKO-SLOVENAČKO - MAKEDONSKI SIMPOZIJUM O NOVINAMA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU”

11. OKTOBAR 2017. : Мr sci IVANA CVETKOVIĆ: „RANO USVAJANJE PRVOG NEINVAZIVNOG PRENATALNOG DNK TESTA KOJI PRUŽA NIVO INFORMACIJA RAVAN KARIOTIPU“
20. OKTOBAR 2017. : Zavod za antirabičnu zaštitu - Pasterov zavod, Novi Sad : KURS PRVE KATEGORIJE: „PROFILAKSA BESNILA I DRUGIH ZOONOZA KOJE PRENOSE PSI, MAČKE I DIVLJE KANIDE”