Obaveštenje u vezi sa nastalim problemima kod zakazivanja pacijenata na internističkom šalteru