Objavljivanje ugovora o saradnji sa kompanijom Care Direct