Odeljenja

SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

Interno odeljenje
 • Odsek za kardiologiju sa koronarnom jedinicom
 • Kontakt telefon: 026/240-711

 • Odsek za hemodijalizu
 • Kontakt telefon: 026/240-761

 • Kabinet za gastroenterologiju i gastroenterološku dijagnostiku
 • Kontakt telefon: 026/240-738

Odeljenje za pneumoftiziologiju
Kontakt telefon: 026/240-732

Odeljenje za neurologiju
 • Kabinet za neurološku dijagnostiku
Kontakt telefon: 026/240-745

Odeljenje za infektivne bolesti
Kontakt telefon: 026/240-749

SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE

Odeljenje za opštu hirurgiju
Kontakt telefon: 026/240-733

 • Odsek operacioni blok (hirurške sale i centralna sterilizacija)
 • Kontakt telefon: 026/240-790

 • Odsek za poluintenzivnu negu i preoperativnu pripremu
 • Kontakt telefon: 026/240-785

 • Odsek za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
Kontakt telefon: 026/240-774

Odeljenje za ortopediju sa traumatologijom
Kontakt telefon: 026/240-865

Odeljenje za urologiju
Kontakt telefon: 026/240-775

Odeljenje za otorinolaringologiju
Kontakt telefon: 026/240-743

Odeljenje za oftalmologiju
Kontakt telefon: 026/240-780

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

 • Odsek za ginekologiju
 • Kontakt telefon: 026/672-655

 • Odsek - porodilište
 • Kontakt telefon: 026/4631-604

Odeljenje za neonatologiju
Kontakt telefon: 026/240-781

SLUŽBA ZA PEDIJATRIJU

Kontakt telefon: 026/240-702

SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU

Kontakt telefon: 026/4627-620

SLUŽBA ZA PRODUŽENO BOLNIČKO LEČENjE I NEGU

 • Odsek za hospitalni hemioterapijski pristup
 • Kontakt telefon: 026/240-884

 • Odsek za produženu negu i lečenje

Kontakt telefon: 026/240-784

O.J. anestezija sa reanimatologijom
Kontakt telefon: 026/240-782

 • Intenzivna terapija i nega - odsek
 • Kontakt telefon: 026/240-863

 • Dnevne bolnice za dijagnostičke i terapijske procedure
 • Dnevna bolnica za hirurgiju – jednodnevna hirurgija
 • Kontakt telefon: 026/240-733

 • Dnevna bolnica za psihijatriju
 • Kontakt telefon: 026/240-873

 • Dnevna bolnica za onkologiju
Kontakt telefon: 026/240-884

O.J. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Kontakt telefon: 026/240-754

O.J. za laboratorijsku, imunološku, patološku i mikrobiološku dijagnostiku

Odeljenje za biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku

Kontakt telefon: 026/240-777

Odeljenje za mikrobiološku dijagnostiku

Kontakt telefon: 026/240-822

 • Kabinet za imunološku dijagnostiku
 • Kontakt telefon: 026/240-814

 • Kabinet za patološku dijagnostiku
 • Kontakt telefon: 026/240-855

  O.J. za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku

 • Kabinet za ultrazvuk
 • Kabinet za CT dijagnostiku
 • Kontakt telefon: 026/240-724

  O.J. za snabdevanje krvlju i krvnim produktima

  Kontakt telefon: 026/4623-570

  O.J. za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka)

  Kontakt telefon: 026/4623-043