Odeljenje za neurologiju

U oblasti neurologije: stacionarno lečenje, ispitivanje, dijagnostika i rehabilitacija obolelih od neuroloških oboljenja. Funkcionalna dijagnostika u kabinetu za neurološku dijagnostiku (EEG i EMG). Naučno-nastavni rad.

NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE:

  •  mr Dr Slavica Ivić – specijalista neuropsihijatrije

GLAVNA SESTRA:

  •  Valentina Miljković

RADNO VREME:

  • 00 – 24

KONTAKT TELEFON:

  •  026/240-745