Služba za Ginekologiju i akušerstvo

U službi se sprovodi kompletna dijagnostika i lečenje patoloških stanja iz oblasti ginekologije i akušerstva i kompletna zaštita porodilja i novorođenčadi. U službi se sprovodi kontinuiran proces edukacije zDravstvenih radnika. Naučno-nastavni rad.

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO:

   NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE:

  • prim. mr sci. Dr Ljubomir Tasić – specijalista ginekologije i akušerstva – odeljenje za ginekologiju i akušerstvo

   ŠEFOVI ODESKA :

  • Dr Vesna Marković – specijalista ginekologije i akušerstva – odsek za ginekologiju
  • prim. Dr Lola Dragutinović – specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije – odsek za porodilište

   GLAVNA SESTRA:

  • Danijela Kojić – glavna medicinska sestra – odeljenje za ginekologiju i akušerstvo

ODELJENJE ZA NEONATOLOGIJU:

   NAČELNIK ORGANIZACIONE JEDINICE

  • Dr Miroslava Perić-Matić – specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije – odeljenje za neonatologiju

   GLAVNA SESTRA:

  • Gorica Jeremić – glavna medicinska sestra – odeljenje za neonatologiju

RADNO VREME:

  • 00 – 24

KONTAKT TELEFON:

  • 026/4631-604 – odsek za porodilište
  • 026/672-655 – odeljenje za ginekologiju
  • 026/240-781 – odeljenje za neonatologiju