Zaštitnik prava osiguranika

Pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podneti prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada, direktoru Opšte bolnice i Kancelariji za zaštititu prava pacijenata Grada Smedereva.

Kancelarija za zaštitu prava pacijenata grada Smedereva obrazovana je kao posebna organizaciona jedinica Gradske uprave sa zadatkom da obaveštava pacijente koja su njihova prava i kako mogu da ih ostvaruju i postupa po usmenim i pisanim prigovorima, a nadležnost joj je na čitavoj teritoriji Grada Smedereva.

Zaštitnik osiguranika radi u kancelariji koja je locirana u administrativnom delu Opšte bolnice, na vratima kancelarije navedeno je ime zaštitnika, kao i radno vreme.

Pacijenti i stranke podnose zahteve radi ostvarivanja prava na fotokopiju medicinske dokumentacije, uvid u medicinsku dokumentaciju, pravo na pristup informacijama od javnog značaja i zahtev za snimanje (audio i video u radnom prostoru Opšte bolnice) naproisanim obrascima koji se nalaze na pisarnici.

Zahteve sa drugom sadržinom, kao i pritužbe, pacijenti mogu podneti usmeno direktoru ili pomoćnicima direktora, a mogu i pisanim putem na pisarnici. Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i izvođenja potrebnih dokaza, podnosilac dobija odgovor u razumnom roku.

Pacijenti i stranke takođe preko pisarnice podnose i zahteve za izdavanje lekarskih uverenja i dr. Zaposleni podnose preko pisarnice zahteve u vezi sa ostvarivanjem različitih prava iz radnog odnosa.

Kandidati preko pisarnice dostavljaju molbe za prijem u radni odnos prema raspisanom oglasu. Pisarnica vodi potrebne delovodne protokole u koje se zavode zahtevi.

ZastitnikPravaPacijenata

Zaštitnik prava osiguranika

Adresa:
Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo
1. sprat (ulaz kod Hitne pomoći)
Knez Mihajlova 51, 11300 Smederevo