Jedanaesta akcija besplatnih preventivnih pregleda – 28.10.2018. od 8:00 do 16:00 časova