POZIV NA BESPLATNU KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU