O G L A S
za prijem

 

  1.   JEDNE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, rad u smenama, za rad u odseku za hemodijalizu, položenim stručnim ispitom, do povratka med. sestre sa bolovanja

Kao dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave:
– prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
– overenu fotokopiju diplome o završenom IV stepenu stručne spreme,

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

– licencu ili rešenje o upisu u komoru,

– ako poseduje radno iskustvo, potrebno je dostaviti radne karakteristike od prethodnog poslodavca.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u Publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

– Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama pisarnici Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo ili putem pošte na adresu: Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo, Ul. Knez Mihailova br.51, uz napomenu “Prijava na oglas”, sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše.

– Ukoliko kandidat ima e-mail adresu, potrebno je istu naznačiti radi obaveštavanja o  rezultatu konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 026/240-725.

29. March 2018.

MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARA HEMODIJALIZE

O G L A S za prijem     JEDNE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, rad […]
29. March 2018.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА

O G L A S za prijem   JEDNE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer,  na određeno vreme u trajanju od 3 meseca, sa […]
15. October 2015.

DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG-TIFLOLOG , sa završenim defektološkim fakultetom

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO raspisuje O G L A S JEDNOG DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA-TIFLOLOGA , sa završenim defektološkim fakultetom, za rad u OJ specijalističko-konsultativni pregledi, na […]
26. June 2015.

FIZIOTERAPEUT, na određeno vreme

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO raspisuje O G L A S  za prijem FIZIOTERAPEUTA, na određeno vreme sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, sa punim radnim […]
27. April 2015.

DOKTOR MEDICINE, na neodređeno vreme

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO raspisuje O G L A S za prijem doktora medicine,  na neodređeno vreme Kao dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni […]
13. March 2015.

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO raspisuje O G L A S za prijem MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer, na određeno vreme, sa […]
30. January 2015.

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOraspisuje O G L A S za prijem MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer, na određeno vreme, sa punim […]
21. January 2015.

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO    raspisuje O G L A S za prijem MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer, na određeno vreme, sa […]
16. January 2015.

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO raspisuje O G L A S za prijem VIŠEG RADIOLOŠKOG TEHNIČARA, sa višom stručnom spremom, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, […]